Home || Profile || Photo Gallery || Press Reviews || Audio-Video || Contact

Some Of The Prestigious Concerts

image

 • Pt.Jitendra Abhisheki Mahotsav, Pune, Goa, Mumbai, Nasik,Ujjain, Manipal, Kolhapur, Aurangabad
 • Sawai Gandharva Sangeet Mahotsav, Pune, Kundgol
 • Tansen Samaroh, Gwalior
 • Surashree Kesarbai Kerkar Sammelan, Goa
 • N.C.P.A. Mumbai
 • Girijatai Kelekar Sangeet Sammelan (Goa)
 • Paluskar Jayanti Mahotasv, New Delhi
 • Chandigad Music Festival, Chandigad
 • Pt.Motiram Mahotsav, Hyderabad
 • Pune Festival, Pune
 • Goa International Film Festival, Goa
 • Karawali Utsav, Karwar
 • Pune Festival, Pune
 • Pt.Vishnu Digambar Paluskar Jayanti Mahotsav, New Delhi
 • Hubba Festival, Bangalore
 • Swami Vivekanand Festival, Kolkotta
 • Gunidas Festival, Nagpur
 • Idea Jalsa, Udaipur
 • Durgayana Festival, Amritsar
 • 'Pulotsav', Pune
 • 'Nakshatranche Dene' A Thematic Program on Zee TV Marathi
www.shounakabhisheki.com